Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Qaynar xətt: (+994 025) 255-00-19; "242"

İqtisadiyyat

2022-ci ildə Lənkəran rayonunun

sosial-iqtisadi inkişafının makroiqtisadi    

göstəriciləri

 

      Lənkəran rayonunda iqtisadiyyatın sahələri üzrə ümumi məhsul buraxılışının həcmi ilkin hesablamalara görə faktiki qiymətlərlə 608719,6 min manat olmuş və keçən illə müqayisədə müqayisəli qiymətlərlə 5,0 faiz artmışdır. Ümumi məhsulun 22,3 faizi sənayedə, 26,7 faizi kənd təsərrüfatında, 9,0  faizi tikintidə, 4,4  faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatında, 0,5 faizi informasiya və rabitədə, 37,1 faizi topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin və motosikletlərin təmiri sahəsində istehsal olunmuşdur.

 

     2022-ci ildə tarlalardan qarğıdalı da daxil olmaqla 5060,8 ton və ya keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 37,8 faiz az dənlilər və dənli paxlalı bitkilər, 4050,0 ton(5,0 faiz çox) kartof,  82618,0 ton(2,5 faiz az) tərəvəz,  22826,0 ton(5,0 faiz çox) meyvə və giləmeyvə, 268,5 ton(15,4 faiz az) yaşıl çay yarpağı yığılmışdır.

    2021-ci illə müqayisədə diri çəkidə ət istehsalı 1,0 faiz artaraq 6999,5 ton, süd istehsalı 1,3 faiz artaraq 35659,8 ton, yumurta istehsalı 0,5 faiz artaraq 19510 min ədəd və yun istehsalı 1,2 faiz artaraq 40,7 ton olmuşdur. Bundan başqa, rayonda  8543,5 kiloqram barama istehsal olunmuşdur.

    2021-ci il ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1,3 faiz, o cümlədən bitkiçilik məhsullarının istehsalı 1,3 faiz, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı isə 1,2 faiz artmışdır.

     Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi müqayisıli qiymətlərlə 2021-ci ilə nisbətən 7,7 faiz azalaraq 135628,2 min manat təşkil etmişdir. Sənaye məhsulunun 0,1 faizi mədənçıxarma, 84,1 faizi emal, 14,1 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 1,7 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunmuşdur.

    Sənayedə qeyri-dövlət sektorunun payı 84,3 faiz olmuşdur. Ümumi istehsalın       83,6 faizi sənaye məhsullarının istehsalı, 16,4 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin göstərilməsi hesabına yaradılmışdır.

    İstehsal edilmiş məhsulun böyük hissəsi istehlakçılara göndərilmiş, əvvəlki  dövrlərdə yaranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla sənaye müəssisələrinin anbarlarında 1 yanvar 2023-cü il vəziyyətinə 3709,5 min manatlıq hazır məhsul olmuşdur.

     2021-ci ildə əsas kapitala 68592,0  min manat məbləğində, yaxud 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,1 dəfə çox vəsait yönəldilmişdir. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 58941,8 min manatı və ya 85,9 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunmuşdur.

    Avtomobil nəqliyyatı sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələr və fiziki şəxslər tərəfindən 2022-ci  ildə  1902 min ton yük, 24785 min sərnişin daşınmışdır. 2021-ci  il ilə müqayisədə yük daşınması 13,1 faiz, sərnişin daşınması isə 27,5 faiz artmışdır.

    İnformasiya və rabitə müəssisələri tərəfindən göstərilmiş  3356,8 min manatlıq xidmətlərin 85,6 faizi əhaliyə aid olmuşdur. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2022-ci ildə  göstərilmiş informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi dəyər ifadəsində 0,3 faiz azalmışdır.

    2022-ci ildə pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə 705031,8 min manatlıq məhsul satılmış, xidmət subyektləri tərəfindən 101171,9 min manatlıq ödənişli xidmət göstərilmişdir. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əmtəə dövriyyəsi 6,7 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərdən əldə olunan gəlir 11,0 faiz artmışdır.

    2022-ci ildə 2021-ci il ilə müqayisədə istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 14,4 faiz, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının qiymətləri 19,5 faiz, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri 8,6 faiz, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin qiymətləri isə 10,4 faiz artmışdır.

    2022-ci ilin yanvar-dekabr aylarında  muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əməkhaqqı  2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 18,0 faiz artaraq  550,8 manat təşkil etmişdir.

     Maliyyə Nazirliyinin yerli idarəsinin operativ məlumatlarına əsasən 2022-ci ildə yerli büdcəyə 19539,8 min manat vəsait daxil olmuş, büdcədən 8557,7 min manat vəsait xərclənmişdir.

    İlkin məlumatlara görə 2022-ci ildə əhalinin sayı 838 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq   2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə 232477 nəfərə çatmışdır.

Makroiqtisadi göstəricilər (min manat)

 

Göstəricinin adı

2022-ci ildə,

faktiki

2022-ci il

2021-сi ilə

nisbətən, faizlə

Məlumat üçün

2021-ci il

2020-сi ilə

nisbətən, faizlə

Ümumi məhsul buraxılışı

608718,7

105,0

121,5

Sənaye məhsulu, min manat

135628,2

92,3

220,0

     o cümlədən qeyri dövlət sektoru

114272,1

        85,6

106,8

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, min manat

68592,0 

2,1 dəfə

72,8

Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat

162551,9

101,3

103,8

     o cümlədən: bitkiçilik

94049,3

101,3

106,3

                          heyvandarlıq

68502,6

101,2

100,7

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton

1902

113,1

101,2

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, min sərnişin

 

24785

 

127,5

 

101,4

İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat

3356,8

99,7

110,9

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, min manat

705031,8

106,7

103,3

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat

 

101171,9

 

111,0

 

106,8

Dövlət büdcəsinin gəlirləri, min manat

19539,8

125,5

117,9

Dövlət büdcəsinin xərcləri, min manat

8557,7

64,7

120,9

Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat

 

550,8

 

118,0

 

105,2

 

Sənaye

 

     2022-ci ildə sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən istehsal olunmuş malların və göstərilmiş xidmətlərin həcmi 7,7 faiz  azalaraq 135628,2 min manat təşkil etmişdir.Sənaye məhsulunun 0,1 faizi mədənçıxarma, 84,1 faizi emal, 14,1 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 1,7 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorlarında istehsal olunmuşdur.

    Sənayedə qeyri-dövlət sektorunun payı 114272,1 min manat(84,3 faiz) olmuşdur. Ümumi istehsalın 83,6 faizi sənaye məhsullarının istehsalı, 16,4 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin göstərilməsi hesabına yaradılmışdır.

    İstehsal edilmiş məhsulun böyük hissəsi istehlakçılara göndərilmiş, əvvəlki  dövrlərdə yaranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla sənaye müəssisələrinin anbarlarında 1 yanvar 2023-cü il vəziyyətinə 3709,5 min manatlıq hazır məhsul olmuşdur.

Malların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi, fəaliyyət növləri üzrə

 

Fəaliyyət növlərinin

Malların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi - cəmi, min manatla

kodu

adı

hesabat dövrünün əvvəlindən

əvvəlki ilin müvafiq dövründə

A

B

1

2

Sənaye üzrə cəmi

135628,2

122711,4

Mədənçıxarma sənayesi

172,1

148,0

08

Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri

172,1

148,0

Emal sənayesi

114100,0

104605,8

10

Qida məhsullarının istehsalı

110826,6

102263,8

11

İçki istehsalı

52,8

61,2

13

Toxuсuluq sənayesi

78,1

55,8

14

Geyim istehsalı

1113,9

700,1

16

Mebeldən başqa ağaсın emalı və ağaсdan məmulatların istehsalı

 

49,0

 

54,3

18

Poliqrafiya məhsullarının istehsalı

135,1

61,7

20

Kimya sənayesi

0.0

0.0

22

Rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı

28,1

95,7

23

Tikinti materiallarının istehsalı

1176,5

697,1

25

Hazır metal məmulatlarının istehsalı

265,5

439,8

31

Mebellərin istehsalı

4,9

20,2

32

Sair sənaye məhsullarının istehsalı

0

1,1

33

Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri

369,5

155,0

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təсhizatı

 

19120,6

 

15883,9

35

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təсhizatı

 

19120,6

 

15883,9

Su təchizatı; tullantıların təmizlənməsi və emalı

2235,5

2073.7

36

Suyun yığılması, təmizlənməsi və paylanması

1452,2

1420,9

38

Tullantıların yığılması, emalı və məhv edilməsi; istehsalat tullantılarından təkrar istifadə edilməsi

 

554,3

 

455,3

39

Digər tullantıların yığılması və məhv edilməsi

229,0

197,5

 

    Mədənçıxarma sənayesində istehsalın ümumi dəyəri 172,1 min manat olmaqla, əvvəlki illə müqayisədə 9,0 faiz azalmışdır.

    Sahənin əsas məhsulu olan tikinti qumu hasilatı 18,0 min ton təşkil etmiş və keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9,1 faiz azalmışdır.

    Emal sənayesində 114100,0 min manatlıq (əvvəlki ilə nisbətən 14,4 faiz az) məhsul istehsal olunmuş və sənaye xarakterli xidmətlər göstərilmişdir.

    Əvvəlki illə müqayisədə qida məhsullarının istehsalında 14,9 faiz, içki istehsalında 13,7 faiz azalma müşahidə olunmuşdur.

    Yeyinti sənayesi müəssisələrində mühüm növ məhsullar istehsalı aşağıdakı kimi olmuşdur. 

 

 

Ölçü

vahidi

İstehsal(əmtəəlik) edilmişdir

Keçən ilə nisbətən, faizlə

Çörək məmulatı

Ton

16313,4

 96,2

Emal olunmuş çay məhsulları

Ton

 

4753,2

 

128,3

Yağ

Ton

101,6

95,6

Pendir və kəsmik

Ton

229,0

95,0

Qaymaq, xama

Ton

27,1

95,1

 

    Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda dövr ərzində 19120,6 min manat dəyərində məhsul istehsal olunmuş və xidmətlər göstərilmiş, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,4 faizlik azalma müşahidə olunmuşdur. Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal edilmiş məhsulların həcmi 11,2 faiz artaraq 2235,5 min manat təşkil etmişdir.

    Hesabat ilində sənaye müəssisələrində siyahı tərkibində olan işçilərin orta  sayı  əvvəlki ilin müvafiq dövründə olduğundan 6,3 faiz azalaraq  1922  nəfər təşkil etmişdir. Çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı  544,1 manat olmuş və əvvəlki ilə nisbətən 16,1 faiz artmışdır.

Sənayenin bölmələri üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı,manat

 

Fəaliyyət növlərinin adı

2022-ci il

2021-ci  ilə

nisbətən,

faizlə

Cəmi

544,1

116,1

Mədənçıxarma sənayesi

304,6

115,0

Emal sənayesi

442,1

119,7

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

 

860,2

 

117,9

Su təchizatı, tullantılarının təmizlənməsi və emalı

544,7

120,9

 

Tikinti

 

    2022-ci ildə rayonun iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 68592,0  min manat və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,1 dəfə çox vəsait yönəldilmişdir.

    Ümumi sərmayənin 35255,0 min manatı(51,4 faizi) dövlət, 33337,0 min manatı (48,6 faizi) qeyri-dövlət sektorunun sərmayədarları tərəfindən qoyulmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 85,9 faizi tikinti-quraşdırma işlərinə sərf edilmişdir. Tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmiş investisiyanın həcmi 58941,8 min manat olmaqla əvvəlki ilin yanvar-dekabr ayları ilə müqayisədə 2,1 dəfə artmışdır.

    Hesabat ilində  ümumi sahəsi  16417,7  kvadrat metr (əvvəlki ildəkindən 32,1 faiz çox) yaşayış evi tikilib istifadəyə verilmişdir. İstifadəyə verilmiş yaşayış evlərinin 12637,7 kvadratmetri(77,0 faizi) əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına inşa edilmişdir. Əhalinin şəxsi vəsaiti hesabəna tikilmiş 107 yaşayış evlərinin və qeyri yaşayış tikililərinin dəyəri 6547,2 min manat olmuşdur.

    Tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən tikinti müəssisələri hesabat ilində öz gücləri ilə 54747,7 min manatlıq və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrünün səviyyəsindən faktiki qiymətllərlə  33,4 faiz çox tikinti işləri yerinə yetirmişdir. Tikinti işlərinin 29892,3 min manatını (54,6 faizini) tikinti, yenidənqurma, genişləndirmə, texniki avadanlıqlar və cihazlarla yenidən təchiz edilmə, 2642,1 min manatını (4,8 faizini) əsaslı təmir, 22124,8 min manatını (40,4 faizini) cari təmir, 88,5 min manatını(0,2 faizini)  isə sair işlər təşkil etmişdir. Öz gücləri ilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin 45794,7 min manatını (83,6 faiz) dövlət mülkiyyətində olan təşkilatların, 8953,0 min manatı (16,4 faiz) qeyri-dövlət mülkiyyətində olan tikinti təşkilatların payına düşür.

 

    2022-ci ildə tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə faktiki  işləyənlərin orta siyahı sayı 646 nəfər olmuş, onların orta aylıq nominal əməkhaqqı 415,7 manat təşkil etmiş və əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,2  faiz artmışdır. Fəaliyyət göstərən tikinti müəssisələrində çalışan işçilərin 69,5 faizi dövlət təşkilatlarında, 30,5  faizi isə qeyri-dövlət  təşkilatlarında cəmləşmişdir.  

 

Kənd təsərrüfatı

 

      2022-ci il üzrə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun dəyəri faktiki qiymətlərlə 162551,9  min manat təşkil etmişdir ki, onun da 94049,3 min manatı bitkiçilik, 68502,6 min manatı isə heyvandarlıq məhsullarının payına düşmüşdür.

      2021-ci il  ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1,3 faiz artmışdır. Bitkiçilik məhsullarının istehsalı 1,3 faiz, heyvandarlıq məhsullarının istehsalın isə 1,2 faiz artmışdır.

      Bitkiçilik.  2022-ci ildə payızlıq və yazlıq dənli və dənli paxlalı bitkilərin 1948,9 hektar əkin sahəsindən 5060,8 ton və ya 2021-ci illə müqayisədə 37,8 faiz az məhsul götürülmüşdür. Orta hesabla hər hektardan əldə edilmiş məhsul 26,0 sentner təşkil etmişdir(keçən il 16,8 sentner).

     İstehsal olunmuş taxıl məhsulunun 24,0  faizini (1212,5 ton) buğda, 1,9 faizini           (96,3 ton) arpa, 10,2 faizini  (517,2 ton) paxlalılar  təşkil etmişdir.

     2022-ci ildə  4050,0  ton və ya əvvəlki ilə nisbətən 5,0 faiz çox  kartof, 82618,0 ton        (2,5 faiz az) tərəvəz, 574,1 ton (47,5 faiz çox) bostan məhsulları toplanmışdır. Eyni zamanda, hektarın orta məhsuldarlığı kartof üzrə 92,5 sentner, bostan məhsulları üzrə       85,1 sentner, tərəvəz üzrə isə 216,8 sentner  olmuşdur.

     2022-ci ildə 802,3 hektar çəltik sahəsindən 2828,1 ton məhsul götürülmüşdür ki, bu da keçən illə müqayisədə 160,0 ton çoxdur. Çəltiyin hər hektardan məhsuldarlığı 35,2 sentner olmaqla 2021-ci illə müqayisədə 3,1 sentner çox olmuşdur.

     Meyvə və giləmeyvə istehsalı 2022-ci ildə 5,0 faiz artaraq 21826,0 ton təşkil etmişdir. İl ərzində əlavə olaraq 7,0 hektarda feyxoa, 6,4 hektarda naringi meyvə bağları salınmışdır.

     2022-ci ildə 155,3 ton(26,2 faiz az) üzüm, 268,5 ton (15,4 faiz az) yaşıl çay yarpağı yığılmışdır.

     Bitkiçilik məhsullarının yığımı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

 

 

2021-ci il

2022-ci il

Yığılmış sahə, hektar

Yığılmış məhsul, ton

Məhsul-darlıq sent/ha

Yığılmış sahə, hektar

Yığılmış məhsul, ton

Məhsul-darlıq sent/ha

Payızlıq və yazlıq dənli və dənli       (paxlalı) bitkilərin cəmi

 

 

 

4844,3

 

 

 

8135,1

  

 

 

 16,8

 

 

 

   1948,9

 

 

 

5060,8

  

 

 

 26,0

Ondan; buğda

718,1

1774,0

24,7

503,1

1212,5

24,1

             çəltik

830,8

2668,1

32,1

802,3

2828,1

35,2

Kartof

430,0

 3857,8

89,7

438,0

 4050,0

92,5

Tərəvəz

4109,5

 84761,2

  206,3

3811,1

 82618,0

  216,8

Ərzaqlıq bostan bitkiləri

 

47,0

 

389,3

 

   82,8

 

67,5

 

  574,1

   

85,1

Meyvə və giləmeyvə

 

1772,3

 

20795,5

 

117,3

 

1915,8

 

21826,0

 

113,9

Yaşıl çay yarpağı

355,8

     317,2

8,9

482,8

     268,5

5,6

 

      Heyvandarlıq.  2022-ci ildə 6999,5 ton, yaxud əvvəlki ilə nisbətən 1,0 faiz çox diri çəkidə ət, 35659,8 ton(1,3 faiz çox) süd, 19510 min ədəd (0,5 faiz çox) yumurta, 40,7 ton (1,2 faiz çox) yun istehsal olunmuşdur.Bundan başqa, rayonda 8543,5 kiloqram barama istehsal olunmuşdur.  

     2022-ci ildə hər inək və camışdan orta hesabla 1432 kiloqram süd sağılmışdır (2021-ci ildə 1427 kq).

      Heyvandarlıq məhsullarının istehsalının    dəyişməsi əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə aşağıdakı kimi olmuşdur.

 

 

Ölçü

vahidi

 

2022-ci il 

2021-ci il

2022-ci il

 2021-ci ilə        nisbətən,  %-lə

Ət (diri çəkidə)

ton

   6999,5

   6930,5

101,0

Süd

ton

35659,8

35210,2

101,3

Yumurta

 min ədəd

19510,0

19404,0

100,5

Yun

ton

      40,7

      40,2

101,2

 

    İlkin məlumatlara görə 2023-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə rayon üzrə 53371 baş iribuynuzlu mal-qara, o cümlədən 24903 baş inək və camışlar mövcud olmuşdur. Qaramal naxırının 46,7 faizini inək və camışlar təşkil edir. İribuynuzlu mal qaranın sayı il ərzində 69 baş artmışdır. Qoyun və keçilərin sayı 23387 baş olmaqla il ərzində 87 baş azalmışdır.

        Hesabat ilində quşçuluq müәssisәlәrindә diri çәkidә 29,1 ton (keçәn il  114,8 ton) quş әti istehsal olunmuşdur. 1 yanvar 2023-cü il tarixə quşçuluq təsərrüfatlarında 16650 baş quş mövcud olmuşdur.

 

Nəqliyyat

 

    2022-ci  ildə  avtomobil  nəqliyyatı  ilə 1902 min  ton  və  ya  2021-ci ilə  nisbətən 13,1 faiz çox yük  daşınmışdır.  Bu  dövrdə  yük  dövriyyəsi keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 11,9 faiz artaraq 378,5 min ton-km təşkil etmişdir.

    Hesabat ilində  sərnişin daşınması 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 27,5 faiz artmış və 24785 min nəfər olmuşdur. Sərnişin dövriyyəsi isə 391.7  milyon sərnişin-km olmaqla 25,9 faiz artmışdır.

    Nəqliyyat sektorunda məhsul buraxılışının həcmi 26823,9 min manat olmuş və        2021-ci il ilə müqayisədə 35,8 faiz artmışdır.

    Fiziki şəxslər üzrə məhsul buraxılışının həcmi 30,0  faiz artmış və 20314,7 min manat təşkil etmişdir. Ümumi məhsul buraxılışında onun xüsusi çəkisi 75,7 faiz olmuşdur. Məhsul buraxılışında yük daşınmasından əldə olunan gəlirlər 3143,4 min manat  (ümumi gəlirin 15,5 faizi), sərnişin daşınmasından əldə olunan gəlirlər 17171,3 min manat (ümumi gəlinin 84,5 faizi) olmuşdur. Məhsul buraxılışının həcmi yük daşınmasında 36,6 faiz və sərnişin daşınmasında 28,9 faiz artmışdır.

 

İnformasiya və rabitə

 

    2022-ci il ərzində informasiya və rabitə müəssisələri 3356,8 min manatlıq xidmət göstərmişdir ki, onun da 85,6 faizi əhali tərəfindən istehlak olunmuşdur. 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri real ifadədə 0,3  faiz azalmış, bu sahədə əldə edilmiş gəlirin 8,4 faizi qeyri-dövlət sektorunun payına düşmüşdür.

   

İstehlak bazarı

 

     2022-ci ildə istehlakçıların tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə satılmış məhsulların və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 822086,4 min manat olmaqla 2021-ci ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 7,9 faiz artmışdır.      

    Qeyri-dövlət sektorunun təsərrüfat subyektləri tərəfindən satılmış məhsulların və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri əvvəlki ilin səviyyəsinə nisbətən real ifadədə 8,2 faiz artaraq 794945,9  min manata bərabər olmuş, onun 86,6 faizi fərdi sahibkarların fəaliyyəti sayəsində formalaşmışdır.

 

İstehlak bazarı üzrə əsas göstəricilər

 

2022-ci il,

min manat

2022-ci il 2021-ci ilə nisbətən, faizlə

İstehlak bazarında satılmış məhsul-ların və göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyəri

 

 

822086,4

 

 

107,9

o cümlədən:dövlət mülkiyyəti üzrə

27140,5

101,4

qeyri-dövlət mülkiyyəti üzrə

794945,9

108,2

ondan: fərdi sahibkarlar üzrə

688296,2

100,6

 

    Hesabat dövründə istehlak bazarında bir istehlakçı orta hesabla ayda 295,2 manatlıq və ya 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 54,5 manat çox əmtəə almış və ödənişli xidmətlərdən istifadə etmişdir.

 

Məhsul bazarı

 

    2022-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 6,7 faiz artaraq 705031,8 min manat olmuşdur.

 

Məhsul bazarı üzrə əsas göstəricilər

 

2022-ci il,

min manat

2022-ci il

 2021-ci ilə nisbətən, faizlə

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi

705031,8

106,7

o cümlədən: müəssisələr üzrə

80013,4

99,9

fərdi sahibkarlar, bazar və yarmarkalar üzrə

 

625018,4

 

107,6

    Hesabat dövründə pərakəndə ticarət şəbəkəsində bir istehlakçı orta hesabla ayda 253,2 manatlıq və ya 2021-ci il ilə müqayisədə 45,2 manat çox əmtəə almışdır.

    2022-ci ildə pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının dəyəri 2021-ci  ilin eyni dövrünün səviyyəsinə nisbətən real ifadədə 22,8 faiz azalaraq 344465,8 min manata çatmışdır. Ticarət dövriyyəsi 360566,0  min manat təşkil edən qeyri-ərzaq məhsullarının satışı isə 2021-ci il ilə müqayisədə 62,9 faiz çox olmuşdur.

    Hesabat dövründə bir istehlakçı pərakəndə ticarət şəbəkəsindən orta hesabla ayda 123,7 manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 129,5 manatlıq qeyri-ərzaq məhsulları almışdır.

    2022-ci ildə  istehlakçıların pərakəndə ticarət şəbəkələrində xərclədiyi vəsaitin  48,9 faizi ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarının, 51,1 faizi isə digər qeyri-ərzaq məhsullarının alınmasına sərf olunmuşdur.

 

İctimai iaşə xidmətləri

 

    2022-ci ildə  ictimai iaşə dövriyyəsi 2021-ci il ilə müqayisədə real ifadədə 62,2 faiz artaraq 15882,7 min manat olmuşdur.

    Özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 34,3 faizi hüquqi şəxs statuslu müəssisələrin, 65,7 faizi isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarların payına düşür. Hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə dövriyyə 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 17,6 faiz artaraq  5443,3 min manat olmuşdur. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarlar üzrə isə ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 2,0 dəfə  artaraq 10439,4 min manat təşkil etmişdir.

 

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər

 

     2022-ci ildə əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 11,0 faiz artaraq 101171,9 min manat olmuşdur. Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 36000,7 min manatlıq xidmət göstərilmişdir ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 35,6 faizini təşkil etmişdir.

    Hesabat ilində  hər bir rayon sakini orta hesabla ayda 36,3 manatlıq və ya ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 6,6 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə etmişdir.

    Ödənişli xidmətlərin həcmi aşağıdakı məlumatlarla xarakterizə olunur:

 

 

2022-ci il,

min manatla

2022-ci il,

2021-ci ilə

nisbətən, faizlə

Ödənişli xidmətlərin ümumi həcmi

 101171,9

111,0

o cümlədən: hüquqi şəxslər

36000,7

101,4

                     fiziki şəxslər

65171,2

117,2

    Əhaliyə göstərilmiş xidmətlərin 26,8 faizi dövlət müəssisələrinin payına düşmüşdür. Qeyri-dövlət müəssisələri tərəfindən əhaliyə 74038,3 min manatlıq və ya 2021-ci ilin müvafiq dövründən 15,9 faiz çox ödənişli xidmət göstərilmişdir.

 

Məşğulluq və işsizlik

 

    2022-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ilkin məlumatlara əsasən iqtisadi fəal əhalinin sayı 120548 nəfər olmuş, onlardan 113191 nəfərini (93,9 faizi) məşğul əhali təşkil etmişdir.

    2022-ci ilin yanvar-dekabr aylarında siyahı tərkibində olan işçilərin orta sayı 21983 nəfər, o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət sektorunda 13371 nəfər, qeyri-dövlət sektorunda isə 8612 nəfər təşkil etmişdir.

    Müəssisə və təşkilatlarda muzdla çalışan işçilərin 14,9 faizi məhsul istehsalı sahələrində, o cümlədən 5,8 faizi emal sənayesində, 3,0 faizi tikintidə, 3,2 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahələrində, 1,0 faizi su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı, 1,9 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sahələrində məşğul olmuşdur.

    Xidmət sahəsində işləyənlərin 30,9 faizi təhsil, 26,2 faizi topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin və motosikletlərin təmiri, 10,7 faizi əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 5,8 faizi dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat, 1,8 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 4,0 faizi istirahət, əyləncə və incəsənət, 1,1  faizi peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 0,3 faizi inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, 1,1 faizi informasiya və rabitə, 1,3 faizi maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 1,4 faizi yaşayışın təşkili və ictimai iaşə, 0,3 faizi digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi və 0,2 faizi daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar sahələrində çalışmışlar.

    2022-ci ildə bir işçiyə düşən orta aylıq işlənmiş iş saatlarının miqdarı 144,7 saat təşkil etmişdir.

    “Azərbaycan Respublikası Regionların Sosial İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində  Lənkəran rayonunda   2022-ci  ildə  749 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da  272-i hüquqi şəxslərdə açılmış   daimi iş yerləridir. Daimi iş yerlərindən 249-u və ya 91,5 faizi yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda, 23-ü  və ya 8,5 faizi mövcud və fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda açılmışdır.

 

Əməkhaqqı

 

    2022-ci ildə rayon iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 18,0 faiz artaraq 550,8 manat təşkil etmişdir. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqları   614,0 manat, özəl müəssisələrdə isə 452,2 manat olmuşdur.

 

2022-ci ildə iqtisadi fəaliyyət və

mülkiyyət növləri üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı (manat)

 

İqtisadi fəaliyyət növləri

 

Cəmi

o cümlədən

dövlət

qeyri-dövlət

Rayon üzrə-cəmi

550,8

614,0

452,2

Kənd təsərrüfatı,meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

459,8

495,8

362,4

Mədənçıxarma sənayesi

304,6

-

304,6

Emal sənayesi

442,1

-

442,1

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

 

860,2

 

860,2

 

-

Su təchizatı, tullantıların təmizlən-məsi və emalı

 

544,7

 

544,7

 

-

Tikinti

415,7

407,4

434,7

Topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin və motosikletlərin təmiri

 

405,8

 

300,0

 

405,8

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

405,8

419,5

390,2

Yaşayışın təşkili və ictimai iaşə

538,3

-

538,3

İnformasiya və rabitə

486,0

486,3

485,1

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

1565,4

1309,6

1592,9

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar

1234,4

1508,0

305,6

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

592,4

521,7

861,5

İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi

362,1

369,5

340,2

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat

996,2

1028,3

343,0

Təhsil

569,5

572,2

301,3

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi

 

601,9

 

609,6

 

351,7

İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət

 

476,3

 

478,6

 

331,7

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi

544,7

417,5

634,8

 

    Maliyyə və sığorta fəaliyyəti, dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, eləcə də daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı rayon üzrə orta göstəricidən yüksək olmuşdur.

Keçidlər