Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Qaynar xətt: (+994 025) 255-00-19; "242"

Əhalisi

 

    İlkin məlumatlara görə 2022-ci ildə əhalinin sayı 838 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq   2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə 232477 nəfərə çatmışdır.

Makroiqtisadi göstəricilər (min manat)

 

Göstəricinin adı

2022-ci ildə,

faktiki

2022-ci il

2021-сi ilə

nisbətən, faizlə

Məlumat üçün

2021-ci il

2020-сi ilə

nisbətən, faizlə

Ümumi məhsul buraxılışı

608718,7

105,0

121,5

Sənaye məhsulu, min manat

135628,2

92,3

220,0

     o cümlədən qeyri dövlət sektoru

114272,1

        85,6

106,8

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, min manat

68592,0 

2,1 dəfə

72,8

Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat

162551,9

101,3

103,8

     o cümlədən: bitkiçilik

94049,3

101,3

106,3

                          heyvandarlıq

68502,6

101,2

100,7

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton

1902

113,1

101,2

Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, min sərnişin

 

24785

 

127,5

 

101,4

İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat

3356,8

99,7

110,9

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, min manat

705031,8

106,7

103,3

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat

 

101171,9

 

111,0

 

106,8

Dövlət büdcəsinin gəlirləri, min manat

19539,8

125,5

117,9

Dövlət büdcəsinin xərcləri, min manat

8557,7

64,7

120,9

Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat

 

550,8

 

118,0

 

105,2

Əhalinin təbii hərəkətinin əsas göstəriciləri

 

 

Yanvar - dekabr

 

Nəfər

Əhalinin hər 1000 nəfərinə

 

2022-ci

il

2021-ci il

artım (+) azalma (-)

2022-ci il

2021-c1 il

2022-ci il 2021-ci ilə nisbətən, faizlə

təbii artım

838

578

+260

3,6

2,5

144,0

doğulanlar

2243

2207

+36

9,7

9,5

102,1

ölənlər

1405

1629

-224

6,1

7,0

86,2

nikahlar

1221

831

+390

5,3

3,6

147,2

boşanmalar

286

367

-81

1,2

1,6

75,0

 

Ədliyyə Nazirliyinin şəhər qeydiyyat şöbəsi tərəfindən 2022-ci il ərzində 2243 doğulan körpə qeydə alınmış və əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9,5-dən 9,7-ə qədər artmışdır.

    Hesabat ilində  rayonda 1405 ölüm halı qeydə alınmış və əhalinin hər 1000 nəfərinə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu göstərici azalaraq 7,0-dan 6,1-ə enmişdir.

    2022-ci ildə  Ədliyyə Nazirliyinin şəhər  qeydiyyat şöbəsi  tərəfindən 1221 nikah və 831 boşanma halları qeydə alınmış və əhalinin hər 1000 nəfərinə 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə nikahların sayı 3,6-dan 5,3-ə qədər artmış, boşanmaların sayı isə 1,6-dan 1,2-ə qədər azalmışdır.

Keçidlər