Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Qaynar xətt: (+994 025) 255-00-19; "242"

Rayon İdarələri

Lənkəran Rayon Qaz İstismar İdarəsi

Lənkəran Rayon Qaz İstismar İdarəsi

 

Lənkəran  RQİİ-nin rəis  müavinin əsas  vəzifəsi  idarənin  rəhbərliyi  trərəfindən verilən  tapşırıqların yerinə  yetirilməsinə  nəzarət  etməkdən  ibarətdir.
-Qaz  təsərrufatında təhlükəsizlik  texnikası  qaydalarını  rəhbər  tutaraq .qəzaların  və  bədbəxt  hadisələrin  qarşısının alınmasında  başvermə  səbəblərinin  araşdırılmasında   iştirak  edir və  təhlil  nəticəsində  onları yarada  bilən  səbəblərin  aradan  qaldırılması  üçün  tədbirlər  görür.
-Xidmətlərin  işini  və  onlraın  bir- biri  ilə qarşılıqlı  münasibətini  təşkil edir.istehsalın  yüksək  inkişafı  və  təkmiləşdirilməsi  sahəsində  məqsədəuyğun  fəaliyyətlərini istiqamətləndirir.
-İşçilərin iş  yerlərinin  vəziyyətinə  nəzarət  edilməsi və  vaxtında təmir  işlərinin  aparılması  üçün  tədbirlər  görülməsi  məqsədi ilə  təkliflər  verir.
-İşçilərin  bilik  və  təcrübəsindən   səmərəli  istifadə  edilməsini onların  əməyi  üçün təhlükəsiz  və əlverişli  şərait  yaradılmasını,ətraf  mühitin  qorunması  üzrə  təlimatların  tələblərinə  riayət  olunmasını  təmin  edir.
-Xidmətlər  üzrə müəyyən  olunmuş  hesabatların  vaxtında  tərtib  edilərək aidiyyəti üzrə  təqdim  olunmasına  nəzarət  edir.
-Xidmətlərdə  olan  işçilərin  işə  davamiyyətinə aylıq  iş  vaxtınınuçotu  tabellərini və  iş  qrafiklərinindüzgün  tərtib  olunmasına və  kərgüzarlıq  işlərinə  nəzarəti  həyata  keçirir.
-Əmək  və İstehsalat  intizamının  yüksək səviyyədə  saxlanılmasına  nəzarət  edir.
-İstehsalat  sanitariyası yanğın  təhlükəsizliyinə  riayət olunmasına  nəzarət  edir.
-Azərbaycan  Respublikasının qüvvədə  olan  qanunvericiliyinə riayət  edilməsinə ,
-Əmək  qanunvericiliyinə  və  idarə  üzrə  təsdiq  edilmiş “ Daxili  intizam Qaydaları “na  riayət  edilməsinə,
-Təbii  qazın  qəbuluna və  istehlakçıların  texniki təhlükəsizlik  norma  və  qaydalarına  uyğun  fasiləsiz  təbii qazla  təmin  edilməsinə ,
-İdarəetmədə  qabaqcıl  metodların  tətbiq  olunmasına Daxili  intizam  qaydalarının möhkəmləndirilməsinə.
-Ona  etibar  edilmiş  maddi  sərvətlərin  qorunmasına.

Ünvan:  Lənkəran  şəhəri  Girdəni  kəndi.  

Əlaqə  telefonu  (050) 845-92-30

Keçidlər